понедельник, 11 апреля 2016 г.

Библиографический указатель "Дмитро Іванович Яворницький – невтомний дослідник"

Від упорядника
Ім’я видатного українського історика, археолога, етнографа, археографа та громадського діяча Дмитра Івановича Яворницького посідає чільне місце в культурному надбанні нашого народу. Учений зібрав величезний фактаж, котрий і сьогодні слугує вченим, історикам та краєзнавцям. Уперше опубліковані ним документи і матеріали історії козацтва не застаріли і нині. 
Пошукам матеріалів з української старовини і, зокрема, з історії запорозького козацтва Яворницький присвятив усе життя. Незважаючи на погрози й усілякі заборони, терплячи постійні утиски царських чиновників, Яворницький наполегливо працював над вивченням історії України і різними способами популяризував свої дослідження: читав лекції, друкував у періодиці статті й нариси, видавав книжки. Він написав сотні праць з історії, етнографії, фольклористики. 
Є в нього й літературні твори. Широку популярність здобули книжки Яворницького про видатних козацьких ватажків. Яворницький надрукував багато розвідок про кобзарство, гайдамацький рух в Україні, зібрав та опублікував чимало історичних та побутових народних пісень та дум. Він нагромадив величезний матеріал для словника української мови. Вінцем його дослідницької праці стала тритомна “Історія запорозьких козаків”. 
Бібліографічний покажчик “Дмитро Іванович Яворницький - невтомний дослідник”, знайомить з творами, та виданнями про його життя та творчість, що в різні роки надійшли до Павлоградської міської бібліотечної системи, і з якими можна ознайомитися в бібліотеках міста.
Покажчик адресований, перш за все, на допомогу навчальному процесу, викладачам та студентам, працівникам бібліотек, а також всім, хто цікавиться постаттю видатного українського діяча – Д. І. Яворницького.